THIRD INTERNATIONAL TRIENNIAL OF STAGE POSTER - SOFIA 2001
participations3 / awards3 / home / first / second / third / contacts
             
  JAPAN
  Yuji ASANUMA
6-5, 5Jo 4 Chome,
Nishino, Nishi-ku, Sapporo
asanuma@mcera.co.jp
 
Kazuhisa ITO
115 Stanhope St.,
London NW1 3LR, U.K.
kazuh@hotmail.com
 
Tadanori YOKOO
4-19-7 Seijo Setagayaku,
Tokyo
  Masamitsu KAYA
3-7-11 Palette Building,
Isobe Town Toyama City
nsd@toyama.nsk.ne.jp
  Katsuhiro KINOSHITA
Design Club Inc. II-304,
2-22-8 Nishi-Ikebukaro
Toshima-ku, 171-0021 Tokyo
  Norikazu KITA
# 203, 3-702, Kanare,
Meitou-ku,
465-0005 Nagoya
  Toshiyuki KOJIMA
703, 1-10-34, Jingu-mae,
Shibuya-ku,
150-0001 Tokyo
kdo@mti.biglove.ne.jp
  Masahiro KOHYA
2-11-19 Higasikoutari,
Nagaokakyu, Kyoto
cooya613@dd.iij4u.or.jp
  Koji MIWA
Inukai Bldg. 1F, 2-18-2,
Nagaho, Nishi-ku, Nagoya
Tukiyo@na.rim.or.jp
  Ooba MIKI
1-13-29-801 Bashaku,
Kokurakitaku,
Kitakyushucity
  Yoshiyuki NAKAGAWA
# 206 Rio- Yamane 129,
Tenpaku-ku,
468-0038 Nagoya
trinak@vc-netne.pj
  Yoshito NAKANO
Kyoto Institute of
Technology Matsugasaki,
606-8585 Sakyoku
Yanakano@ipc.kit.ac.jp
  Shunji NIINOMI
4-21, Shirakabe,
Higashi-ku,
461-0011 Nagoya
  Akira TAMAKI
2-8-B-103 Ussukushigaoka.
Aoba-ku. Yokohama-shi,
Kanagawa-ken
atyk@peach.ocn.ne.jp
  Masukazu TANABE
3-11 Umegae-cho,
Gifu
  Katsuyuki TANAKA
Umeda-Tatsumi Blg. 2F,
8-1 Kamiyama-cho,
Kita-ku,
530-0026 Osaka
  Masayuki TARASHIMA
6 F, Nippo Kita 2 jyo Bldg.,
Kita 2 jyo, Nigashi 1 cyone,
Cyu-o-ku, Sapporo;
tera@netfarm.ne.jp
  Noriaki TOKUDA
9 F, Sapporo
Hokushin Bldg.,
Minami 1, Nishi 6,
Chuo-ku, Sapporo
toku@e-iza.co.jp
  Shigeo FUKUDA
3-4-25 Kamikitazawa.
Setagaya-ku,
156-0057 Tokyo
  Osamu FUKUSHIMA
2-11-4 Shintomi, chuo-ku,
104-0041 Tikyo
  Yan Ping CHENG
N 7 room Hoshi Apart.
3-6-26 Takamatus, Aoba,
Sendai City, Miyagi
io1085@studentsmiyaakyo-u.acjp
  Toshikazu YAMAMOTO
L.M./Koiwa ohusugikoven
1-22-Z-702 ohusugi
Edogawa-ku,
132-0022 Tokyo
  Pedro YAMASHITA
Chateau-2 305 4-21-5
Minami Aoyama Mina toku,
Tokyo