THIRD INTERNATIONAL TRIENNIAL OF STAGE POSTER - SOFIA 2001
participations3 / awards3 / home / first / second / third / contacts
             
  CHINA
  Wei Chen WU
China Academy of Art,
310053 Hang Zhou
Wwweichen0424@sina.com

 
Shang YONG
 
Xinyuan CAI
Art&Design Instituteq
Wuhan University of Technology
122#Luoshi Road,
430070 Wuhan, Hubei;
Tanon@public.wh.hb.cn
  Chun Fang XIAO
Rm. 602, 3 Bld.,
Long Yan Dong Lin Chang
Tian He Guang Zhou 510520, Guangdong;
Fangxiaochun@21cn.com
  Zhen Ting XU
China Academy of Art,
Qiaonan. Puyantown Binjiang zone,
31005 Hang Zhou
  Yang LIEHEI
Qiushi Cun 20-306q Yu Quan
310013 Hang zhou
Csyrzhao@publi.cl.zju.edu.cn
  Chi LIN
China Academy of Art, Qiaonan.
Puyantown Binjiang zone,
31005 Hang Zhou
  Yiping LIU
12F Tower B Haihang Bldg.,
29 Haixiu Rd., Haikou,
Hainan Province 570206;
sumsen@263.net
  Joe SUNNY
Mr. Zeyuan Wang (Deputy) N44,
Middle School Qingdao Shandong P.N 26602;
sunnyjoe111@sohu.com
  Hongmei HOU
China Academy of Art,
310053 Hang Zhou
  Zheng Da CHEN
China Academy of Art,
310053 Hang Zhou
  Kuok - Wai CHEONG
Rua Evora s/n Edf.
Lei Hau 37 E,
Taipa, Macau
  Lian SHANBO   Ming Xiao ZHANG
Rm. 1308, Guidu Bldg., chunfeng Rd.,
Luohu Distyct, Shen zhen
Mashenguang@netease.com
  Chao ZHEN
68-603 Qiu Shi Cun,
10013 Hang Zhou
zc921@yeah.net
  Ma SHENGUAN
Rm. 1308, Guidu Bldg., chunfeng Rd.,
Luohu Distyct, Shen zhen
Mashenguang@netease.com
  Xi ZHUOLING
China Academy of Art,
310053 Hang Zhou
  Yecao YU
China Academy of Art,
Qiaonan. Puyantown Binjiang zone,
31005 Hang Zhou
  Zhi YAN   Tao YANG
China Academy of Art, Qiaonan.
Puyantown Binjiang zone,
31005 Hang Zhou