home / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / contacts
  English flag eng
  СТАТУТ 7-мо Триенале
statute 7th Tриеналето има за цел да представи най-интересните постижения на художниците от цял свят, работещи в сферата на плаката, свързан с всички форми на сценична изява: театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада и др.
Седмото Международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през септември – октомври 2013 в националния изложбен център за съвременно изкуство – СБХ, София, ул. “Шипка”6.
Условия за участие:
За триеналето се приемат плакати, създадени в периода:
13 май 2010 – 13 май 2013.
Категории
1. Отпечатани плакати за театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада и всякакви други сценични форми
2. Плакати, посветени на отделни произведения или инспирирани от творчеството на великите композитори и забележителни майстори на оперното изкуство –
ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ, Италия (1813 – 1901)
и/или
РИХАРД ВАГНЕР, Германия (1813 – 1883)
по повод 200 годишнината от рождението им.
В раздел 2 могат да участват отпечатани сценични плакати или специално създадени за случая оригинали.
Няма задължителен текст.
Формат:
Mинимален формат A2 (420 x 594 mm)
Брой на представените плакати:
Всеки автор може за изпрати максимум 4 плаката, придружени от CD (с размер А5, формат.ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK) с дигиталните им изображения, попълнени формуляри и кратка биографична справка за автора.
Плакатите за категория 1 се представят в 2 екземпляра.
Срок за получаване: до 13 май 2013 година.
Няма такса за участие.
Адрес

Седмо международно триенале на сценичния плакат – София 2013
ул. “Шипка”6, IV ет., София 1504, България
Тел. + 359 2 846 72 48; факс + 359 2 946 02 12
e-mail: dari@omega.bg; albenasa@abv.bg
Журиране
Национално селекционно жури определя колекцията на Седмото триенале.
Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени до края на месец май 2013.
Международно жури с участието на:
ПЕТЕР ПОЧ - Унгария,
ТОМАШ БОГУСЛАВСКИ – Полша,
ДЖИАНПИНГ ХЕ – Германия/Китай,
определя наградите непосредствено преди откриването.
Наградите се обявяват на официална церемония - 30 септември 2013.
Награди
ГРАНД ПРИ - пластика “ЗЛАТЕН ПЛАКАТ”
ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ – бронзов плакет (за всяка от двете категории)
НАГРАДА ЗА МЛАД АВТОР (до 35 годишна възраст) – бронзов плакет в памет на известния български художник Асен Старейшински.

Всеки автор трябва да изпрати плакатите си в подходяща за транспортиране опаковка, без паспарту и рамка с надпис “Печатни материали. Без търговска стойност”.
Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по време на транспортирането.
Плакатите остават собственост на Фонда на Триеналето след закриването на експозицията.
Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите без допълнително заплащане за нуждите на всички печатни материали на Триеналето и публикациите, свързани с него.
Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, неотговарящи
на статута на Триеналето, оскърбяващи морала, националните и религиозни чувства.
Каталог
За Седмото Международно триенале на сценичния плакат – София 2013 ще бъде издаден цветен каталог, в който ще бъдат включени всички произведения, приети от селекционното жури. Всеки участник в Триеналето ще получи безплатен екземпляр, заплащайки само пощенските разходи по изпращането му.
Повече информация: www.triennial.orbitel.bg
   
  ENTRY FORM
 
   
home / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / contacts