home / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / eighth/ contacts
  English flag eng
  СТАТУТ 9-то Триенале
8 Triennial-Sofia Tриеналето има за цел да представи постиженията на художници от цял свят, създаващи плакати за културната сцена (класически, модерни и експериментални форми на различни сценични изяви: театър, опера, танц, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, вариете, естрада, фестивали, видео и визуални форми и др.)
Деветото международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през ноември 2019 в Националния дворец на културата, София.
Условия за участие:
Приемат се плакати, създадени в периода: 15 май 2016 – 30 май 2019.
Категория 1. Отпечатани плакати, посветени на събития от културната сцена (класически, модерни, мултижанрови и пр. прояви на сценични, екранни, музикални, визуални и други изкуства);
Категория 2. Плакати на конкретна тема: АРТ ФЕСТИВАЛИ
Идеята на организаторите е понятието арт фестивали/фестивали за изкуства да бъде разглеждано в неговия най-широк смисъл по отношение на видова, стилова, жанрова или каквато и да било друга характеристика.
Разделът е отворен за вече реализирани фестивални плакати, както и за такива, специално създадени по повод на деветото триенале.
Няма задължителен текст.
Формат:
Mинимален формат A2 (420 x 594 mm)
Брой на представените плакати:
Ввсеки автор може за изпрати максимум 4 плаката, придружени от дигиталните им изображения (размер А5, формат.ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK), попълнени формуляри и кратка биографична справка за автора.
Желателно е вече реализираните плакати да се представят в 2 екземпляра.
Срок за получаване: до 30 май 2019 година.
Няма такса за участие.
Адрес

Девето международно триенале на сценичния плакат–София 2019,
ул. "Шипка"6, IV ет., София 1504, България;
e-mail: albenasa1@abv.bg
Журиране
Национално жури определя колекцията на Деветото триенале.
Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани и оповестени през м. юни 2019 г.
Авторитетно международно жури определя наградите непосредствено преди откриването на триеналето.
Наградите се обявяват на официална церемония - 1 ноември 2019 г.
Награди
ГРАНД ПРИ - пластика “ЗЛАТЕН ПЛАКАТ” /малка пластика от проф. Богомил Николов/
ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ – бронзов плакет от проф. Богомил Николов (за всяка от двете категории)
НАГРАДА ЗА МЛАД АВТОР (до 35 годишна възраст) – бронзов плакет от Георги Чапкънов, в памет на известния български художник Асен Старейшински.

Всеки автор трябва да изпрати плакатите си в подходяща за транспортиране опаковка, без паспарту и рамка, с надпис “Печатни материали. Без търговска стойност”. Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по време на транспортирането.
При съгласие от страна на авторите, плакатите остават собственост на Фонда на Триеналето след закриването на експозицията.
Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите без допълнително заплащане за нуждите на всички печатни материали на Триеналето и публикациите, свързани с него.
Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, неотговарящи на статута на Триеналето, оскърбяващи морала, националните и религиозни чувства.
Каталог
За Деветото международно триенале на сценичния плакат–София 2019 ще бъде издаден цветен каталог. Всеки участник в Триеналето получава безплатен екземпляр.
Повече информация: www.triennial.orbitel.bg
   
  ENTRY FORM >
 
   
home / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / eighth/ contacts