home / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / eighth / contacts
  English flag eng
  СТАТУТ 8-мо Триенале
8 Triennial-Sofia Tриеналето има за цел да представи най-интересните постижения на художниците от цял свят, работещи в сферата на плаката, свързан с всички класически, съвременни и експериментални форми на сценична изява: театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада, вкл. и сценични събития в областта на екранните изкуства и литературата.
Осмото Международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през ноември 2016 в Националния изложбен център за съвременно изкуство – СБХ, София, ул. “Шипка”6.
Условия за участие:
За Триеналето се приемат плакати, създадени в периода:
май 2013 – 30 май 2016.
Категории
1. Отпечатани плакати за театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада, вкл. събития в областта на екранните изкуства и литературата и всякакви други сценични форми на изява.
2. Плакати на тема „ЗАГАДКИ, МИСТЕРИИ, ФАНТАЗИИ” (включително и такива за жанра фентъзи).
В раздел 2 могат да участват реализирани сценични плакати или специално създадени за случая.
Няма задължителен текст.
Формат:
Mинимален формат A2 (420 x 594 mm)
Брой на представените плакати:
Всеки автор може за изпрати максимум 4 плаката, придружени от CD (с размер А5, формат.ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK) с дигиталните им изображения, попълнени формуляри и кратка биографична справка за автора.
Плакатите за категория 1 се представят в 2 екземпляра.
Срок за получаване: до 31 май 2016 година.
Няма такса за участие.
Адрес

Осмо международно триенале на сценичния плакат – София 2016
ул. “Шипка”6, IV ет., София 1504, България
Тел. + 359 2 846 72 48
e-mail: dari@omega.bg; albenasa@abv.bg
Журиране
Национално селекционно жури определя колекцията на Осмото триенале.
Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени до края на месец юни 2016.
Международно жури с участието на:
ИЩВАН ОРОС – Унгария,
КАРИ ПИППО - Финландия,
МАЙЯ ВОЛНА – Полша,
определя наградите непосредствено преди откриването.
Наградите се обявяват по време на официална церемония - 7 ноември 2016.
Награди
ГРАНД ПРИ - пластика “ЗЛАТЕН ПЛАКАТ”
ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ – бронзов плакет (за всяка от двете категории)
НАГРАДА ЗА МЛАД АВТОР (до 35 годишна възраст) – бронзов плакет в памет на известния български художник Асен Старейшински.

Всеки автор трябва да изпрати плакатите си в подходяща за транспортиране опаковка, без паспарту и рамка, с надпис “Печатни материали. Без търговска стойност”. За улеснение на българските автори ще бъде организирано приемане на плакати на 31 май т.г. в СБХ.
Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по време на транспортирането.
Плакатите остават собственост на Фонда на Триеналето след закриването на експозицията.
Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите без допълнително заплащане за нуждите на всички печатни материали на Триеналето и публикациите, свързани с него.
Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, неотговарящи на статута на Триеналето, оскърбяващи морала, националните и религиозни чувства.
Каталог
За Осмото Международно триенале на сценичния плакат–София 2016 ще бъде издаден цветен каталог, в който ще бъдат включени всички произведения, приети от селекционното жури. Всеки участник в Триеналето ще получи безплатен екземпляр, заплащайки само пощенските разходи по изпращането му.
Повече информация: www.triennial.orbitel.bg
   
  ENTRY FORM
 
   
home / first / second / third / fourth / fifth / sixth / seventh / eighth / contacts